Inne stronki Z.K.

     Sztuczna inteligencja
  
Wieczny kalendarz
   Kodowanie informacji tekstowych (dla wtajemniczonych)
   Wieże w Hanoi - stary javascript
   Wieże w Hanoi - nowszy js
   Quiz z PRL