Wieże z Hanoi 2012r (wer.P.C.)
Nie wolno położyć większego na mniejszym. A przełożyć trzeba z lewej 'kupki' (Miejsce 1) na prawą stronę (Miejsce 3) z użyciem roboczo środkowego miejsca (Miejsce 2)