Wieczny kalendarz
 Wprowadź miesiąc i rok i sprawdź jakie były lub będą wtedy dni